Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly nám odovzdala certifikát 2023

V súčasnosti je príroda skúšaná v každom smere. So zvýšeným počtom obyvateľov, ale aj formou života, čoraz viac komunálneho odpadu vytvárajú práve ľudia.

Vedenie mesta si túto situáciu uvedomuje a dlhodobo hľadá spôsob, ako prispieť k najväčšej miere triedenia odpadu. Občania, ale aj podnikateľské subjekty sa každoročne zlepšujú v krivke pri triedení odpadov, ktorý sa dá použiť na ďalšie spracovanie.

Som hrdý na našich obyvateľov, pretože aj vďaka nim sa každoročne zvyšuje miera separácie. Potešilo ma, že oproti minulému roku sme dokonca predbehli niektoré mestá a obce. Včera mi Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly odovzdala certifikát 2023, ktorý potvrdzuje, že sme spolu vzájomne dosiahli vytriediť 287 522kg odpadu, čo predstavuje 43,56kg na obyvateľa. Je to veľká zásluha práve Vás, za čo sa chcem veľmi pekne poďakovať. Verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej. I keď je ešte veľa nedostatkov, či už zo strany občanov, tak aj zo strany mesta, ktoré musíme odstrániť. Tým prispejeme nielen k zníženiu poplatkov za uloženie zmesovému komunálneho odpadu, ale aj k ochrane životného prostredia pre naše deti a vnukov. Preto vyzývam občanov, aby prekonali možno svoju pohodlnosť, možno neznalosť a odpad, ktorý nemôžeme umiestniť do rozmiestnených nádob, vyseparujme a zanesme na zberný dvor. Veríme, že v budúcich rokoch ešte zvýšime vytriedenosť odpadov. Pred nami je míľnik 50kg vyseparovaného odpadu na občana. Ďakujem Vám za spoluprácu,“ uviedol primátor Jozef Grapa.

Galéria k článku