Základná umelecká škola začala školský rok v novom šate

Enviromentálny fond

Žiaci a zamestnanci základnej umeleckej školy prichádzajúci po prázdninách na zahájenie školského roku boli milo prekvapení. Už pohľad zvonku im navodil úsmev, lebo ich hlavná skoro 100 ročná budova žiari novými farbami.

Nielen fasáda je nová, ale cez prázdniny sa vykonali veľké opravy na celej budove. Veď okrem zateplenia celej budovy sa vymenili okná, radiátory, čiastočne rozvody tepla, vymenil sa bojler, ako i svietidlá v priestoroch učební.  Vybudoval sa i nový vstup do budovy. Okrem nového vzhľadu sa vedenie ZUŠ určite potešilo i úspore na energiách, či už na vykurovaní alebo osvetlení, ktoré najmä v tomto čase sú veľmi dôležité.

Tak ako pripomenul primátor mesta Ing. Jozef Grapa je to síce najstaršia mestská budova, ale v súčasnosti aj vzhľadom najkrajšia a najefektívnejšia budova, ktorú mesto vlastní a dúfa, že rekonštrukcia tejto budovy poteší žiakov, pedagógov a umožní im ešte kvalitnejšie vykonávať svoju prácu. Dúfam, že v týchto priestoroch ešte vyrastú umelci na ktorých bude mesto hrdé.

Vedenie mesta ďakuje projektantovi, dodávateľovi stavby, stavebnému dozoru vedeniu ZUŠ a najmä žiakom a učiteľom za trpezlivosť, ktorá v týchto dňoch priniesla vytúžené ovocie v podobe rekonštruovanej budovy.

Galéria k článku