Zadržiavanie vody v prírode

Životné prostredie je pre vedenie mesta dôležitou oblasťou, ktorej venuje pozornosť, preto reagovalo i na výzvu o dotácie v Operačnom programe životného prostredia, z ktorého sa mohol financovať projekt „Zadržiavanie vody v prírode." Voda, ktorá odtečie cez kanalizáciu alebo cez iné regulačné systémy do riek v krátkom čase zvýši hladiny riek, ale potom zostáva územie vyprahnuté a suché.

A tak prichádza k erózii pôdy, ale aj k znižovaniu hladiny spodných vôd. V súčasnosti už začíname s realizáciou tohto projektu, a to v školskom areáli zachytávame vodu zo striech tak, aby nemusela byť odvádzaná do kanalizácie, ale vytvoria sa jazierka, ktoré túto vodu zadržia v areáli. Týmto sa nielen zlepší životné prostredie, ale sa aj ušetria poplatky, ktoré platíme za odvod vody zo striech vodárenskej spoločnosti.

Takisto sa na futbalovej tribúne nainštalujú ríny a zvodmi sa voda bude zachytávať do 12 m3 podzemnej nádrže, ktorá bude slúžiť nielen na zachytávanie dažďovej vody, ale bude využívaná i na zavlažovanie trávnikov a tiež ako nádrž pre dobrovoľných hasičov, ktorí v tomto areáli cvičia.

Za tribúnou sa nainštalujú i  zatrávňovacie panely, ktoré zlepšia priestor za tribúnou a nebudú musieť návštevníci a športovci chodiť či už autom alebo peši po blate a kalužiach, ktoré tam zostávali po daždi.

Dúfame, že i takýmito malými krokmi zlepšíme životné prostredie v meste a spríjemníme ovzdušie najmä v horúcich letných mesiacoch.

 

Galéria k článku