Vydarený Rozprávkový Deň detí

Prvý jún, kedy si pripomíname Medzinárodný deň detí, oslávili žiaci z Materskej školy a Základnej školy Krásno nad Kysucou rôznymi podujatiami a športovými aktivitami. Túto nedeľu oslavy vyvrcholili na námestí pred Kultúrnym domom. Pekné počasie i bohatý program prilákali množstvo detí a ich rodičov nie len z Krásna, ale aj zo širokého okolia, ba dokonca z krajského mesta. Prišli aj ľudia, ktorí sa do mesta prisťahovali a boli na takomto podujatí po prvýkrát.

Deti sa mohli potešiť rôznym atrakciám, či už to bol autodróm, skákajúce hrady, ktoré boli v tento výnimočný deň úplne zadarmo. Nechýbali ani koníky, maľovanie na tvár, detský kolotoč, stánok Všeobecnej zdravotnej poisťovne, hasiči, psovodi, Cesta rozprávkovým lesom a mnoho ďalšieho. Novinkou bola rozprávková brána, kde sa na všetky detičky tešili rozprávkové postavičky, ako kráľ v prestrojení pána primátora, kráľovná, princezná, červená čiapočka a vlk, či dobrá čarodejnica. S postavičkami sa detičky mohli odfotiť a dostať aj sladkú odmenu, či lístkom na zmrzlinu BiBi zadarmo. Dokonca aj niektoré detičky prišli v krásnych rozprávkových kostýmoch, a tak dokonale dopĺňali celkovú rozprávkovú atmosféru sviatočného dňa.

V úplnom úvode programu sa všetkým prítomným prihovoril primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, ktorý deťom poďakoval za spoluprácu a reprezentáciu mesta, či už vo forme kultúrnych vystúpení, športových súťaží, ale i pri organizovaní rôznych iných podujatí.

Kultúrny program odštartovalo „Divadlo zo šuflíka“ s divadelným predstavením „Klauniáda. Po nich sa prestavili deti zo Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou tanečnou choreografiou z baletu Luskáčik, v podaní žiačok z prípravného štúdia tanečného odboru a po nich pódium patrilo veľkým žiačkam s tanečnou choreografiou k filmovej hudbe Forest Gump. Do rozprávkového sveta nás preniesli deti vďaka hudobnej rozprávke O 12 mesiačikoch.

Ďalej si mohli deti pozrieť kynologické ukážky psovodov z Colného úradu Žilina, za čo im patrí veľká vďaka, že vždy zavítajú do nášho mesta potešiť deti i rodičov.

Program sa opäť presmeroval na pódium, kde rozozvučal tóny nástrojov sláčikový orchester, a to konkrétne Telemanovou symfóniou. Ďalej sa predstavili talentované deti Klaudia Mitková, Grétka Cyprichová, Alžbeta Babiarová, Tatiana Stanová, Alex Turiak a záver hudobného programu patril heligónkovému súboru pod vedením p.uč. Ivany Gašperákovej.

To, že bol Rozprávkový deň detí úspešný, svedčí i vyjadrenie primátora mesta: „Tento deň sa stalo Krásno nad Kysucou kráľovstvom detí, v ktorom chceme, aby sa deti dobre cítili nie len v jeden deň, ale aj počas celého roka. Aby prežili svoje detstvo plnohodnotne, v milujúcom prostredí plnom hier, zábavy. A keď raz budú dospelí, aby na svoje detstvo v meste spomínali v tom najlepšom, s tým, že sa tu oplatí žiť a bývať.“

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácií Rozprávkového dňa detí. Či už pedagógom a deťom zo Základnej školy za vytvorenie dokonalej Cesty rozprávkovým lesom, pedagógom a žiakom zo Základnej umeleckej školy, že bez akékoľvek prestávky maľovali tváre detičiek, za bohatý hudobný a kultúrny program, rozprávkovým postavičkám, za to, že prišli a spoločne vytvárali rozprávkovú atmosféru podujatia, psovodom z Colného úradu v Žiline, nášmu Dobrovoľnému hasičskému zboru za ukážky uhasenia horiacej budovy, zmrzline Bibi, ktorá nám opäť sponzorsky poskytla zmrzlinu zadarmo.

No najmä veľká vďaka patrí rodičom, ktorí prišli so svojimi ratolesťami a strávili tento krásny deň práve v našom meste.

Tešíme sa opäť o rok!

Galéria k článku