Uzatvorenie priecestia do osady u Gavlasa

Železnice Slovenskej republiky, Stredisko miestnej správy a údržby železničných tratí a stavieb Žilina oznamuje, že dňa 12.6.2023 v čase od 9:00 hod. do 13.30 hod. dôjde k uzávierke žel. priecestia v km 271,359 ( u Gavlasa ) na trati Krásno nad Kysucou – Čadca.

Dôvodom uzávierky je výmena opotrebovaných  koľajníc v priecestí.

Na výstražníkoch budú umiestnené oznamy o uzávierke priecestia.

Ďakujeme za pochopenie.