Slávnostná príležitosť uvítania detí do života

Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia,
nech Ti Pán Boh požehnáva
všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom
mnohé dlhé roky.
Nadišla tá šťastná chvíľa,
matka dieťa porodila.
Vietor odvial čierne chmáry,
zostal úsmev, radosť v tvári.
Nesmelým bozkom začína rozprávka,
končí sa úsmevom malého dieťatka.
To nie je rozprávka, to je už život sám,
nech veľa šťastia prinesie i vám.

Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou láskou mu dali život. Slávnostné chvíle z príležitosti uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi ratolesťami, v stredu 15. februára 2023 v zasadacej miestnosti Mestskej radnice Krásna nad Kysucou.

Primátorovi mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozefovi Grapovi boli našou knihovníčkou Jankou Šustekovou menovite predstavené deti, ako naši najmenší spoluobčania mesta, ktorých rodičia priniesli k slávnostnému uvítaniu do života. Primátor vo svojom slávnostnom príhovore poprial rodičom, aby trpezlivo budovali príbytok lásky, istoty a aby svojim deťom odovzdali životnú skúsenosť, múdrosť, poznanie, nech ich vychovávajú s vrúcnou trpezlivosťou, veľkorysou rodičovskou láskou.

„Najväčším darom pre dieťa je jeho domov. Domov, ktorý nie je len jeho izba, posteľ a hračky, ale miesto, kam sa môže kedykoľvek vrátiť a kde sa cíti bezpečne. To je skutočný domov.“

Deťom zaželal pevné zdravie, veľa šťastia a radosti do všedných dní života.

Po príhovore nasledovali podpisy do Pamätnej knihy, kde rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali svoje podpisy a uložili svoje dieťa do kolísky. Okrem osobného priania pána primátora si mamičky odniesli ružičku a finančný príspevok. Pripravený bol i milý kultúrny program v podaní predškolákov z Materskej školy Krásno nad Kysucou, Lesnícka, ktorí pod vedením pani učiteľky zaspievali a zarecitovali pre malých aj veľkých hostí.

Za obdobie august – december 2022 sa v našom meste narodilo 21 detí, 13 chlapcov a 9 dievčat. A opäť sme zažili výnimočné privítanie dvojičiek Artura a Benjamína.

Želáme vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho dieťatka a vašim detičkám veľa zdravia, pohody a lásky v kruhu svojej rodiny a blízkych.

Galéria k článku