Prvý jarný deň - nastala jarná rovnodennosť

Prvý jarný deň tento rok pripadá na 20. marca 2023. O jarnej rovnodennosti sa v západnej kultúre často hovorí ako o symbolickom začiatku jari. Rovnodennosť nastáva dvakrát ročne, keď sa slnko nachádza v takej polohe, že slnečné lúče dopadajú na obe pologule rovnomerne. Jarná rovnodennosť pripadá zväčša na 20. marca a jesenná rovnodennosť sa zvyčajne koná okolo 22. alebo 23. septembra. Jarná rovnodennosť sa vyskytuje vtedy, keď sa Slnko pohybuje cez nebeský rovník, čo je imaginárna línia na oblohe, ktorá prechádza cez zemský rovník. V tejto chvíli je Slnko priamo nad zemským rovníkom a dĺžka dňa a noci sa na Zemi takmer zhoduje.

 

Nezabudnite, že s príchodom jari neprichádza len prvý jarný deň ale mení sa aj zimný čas na letný. Tohtoročná zmena času nastane v nedeľu 26.3.2023 v noci. Hodinky si posunieme z 2:00 hod. na 3:00 hod. Spať budeme o hodinu menej.