Pripomienkovanie nového cestovného poriadku

Na základe spolupráce s Integrovanou dopravou Žilinského kraja zverejňujeme návrh nových cestovných poriadkov, ktorých plánovaný dátum spustenia je 30.07.2023, kedy dôjde aj k spusteniu II. fázy I. etapy IDS ŽSK (integrácia celého územia regiónov Horné Považie a Kysuce). Vaše pripomienky, prosíme zasielajte na e-mailovú adresu info@mestokrasno.sk do 6.6.2023.

Návrhy nových cestovných poriadkov nájdete v prílohách:

Prílohy na stiahnutie