Pozvánka na Letný tanečný tábor

TK D-Dance SK a CVČ pri ZŠ Krásno nad Kysucou pozýva všetky deti vo veku od 5 do 13 rokov na Letný tanečný tábor, kde pod vedením prvotriednych tanečníkov zažijú kopec zábavy.

Každý deň bude iný a originálny - a hlavne o zábave!
Okrem tanca (tanec na modernú hudbu, základy latinskoamerických a štandardných tancov), spoločných súťaží, kreslenia a hier sa staneš súčasťou skvelého kolektívu!

  • Termín: 3.7.2023 - 7.7.2023
  • Miesto: ZŠ Krásno nad Kysucou (telocvičňa)
  • Cena: 90,00 € (obed, olovrant, pitný režim, lektori, program)
  • Vedúci tábora: Lenka a Jakub Dávidkovi a členovia D-Dance SK

Záväznú prihlášku spolu s poplatkom doručte najneskôr do 16.6.2023 na sekretariát ZŠ Krásno nad Kysucou (p. Cvengrošová), alebo na mail info@ddance.sk a platbu na č.ú. SK37 8330 0000 0027 0223 2411 ( do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa )

Bližšie info tu https://www.ddance.sk/denny-tabor alebo na telefónnom čísle  0904422268.

Letný tanečný tábor Krásno nad Kysucou

Prílohy na stiahnutie