Poznáte hodnotu svojho krvného tlaku?

Ochorenia srdca a ciev sú dlhodobo najčastejšia príčina chorobnosti a úmrtnosti, podľa štatistických údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). V roku 2021 bolo v kardiologických ambulanciách SR zaznamenaných 1 229 726 návštev pacientov a počet sledovaných osôb v kardiologických ambulanciách má stúpajúci trend. Najčastejšie diagnostikovaným kardiovaskulárnym ochorením na Slovensku je v posledných rokoch vysoký krvný tlak (hypertenzia) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že vysoký krvný tlak vo svete postihuje 1,28 miliardy ľudí, pričom 46 % ľudí si neuvedomuje, že má vysoký krvný tlak. S cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na hypertenziu, jej zdravotné komplikácie, liečbu a prevenciu vyhlásila WHO 17. máj za Svetový deň hypertenzie.

Hypertenzia znamená trvalé zvýšenie krvného tlaku (>140/90 mmHg), pri ktorom je srdce nadmerne zaťažované, musí vyvíjať viac námahy, aby dokázalo pumpovať krv v tele, rovnako dochádza k poškodeniu ciev, mozgu, obličiek či očí. Komplikácie sa začnú objavovať postupne a vedú k vážnym zdravotným následkom. Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže tento stav vyústiť do ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu či mozgovej mŕtvice. Hoci vo väčšine prípadov príčinu hypertenzie nepoznáme, mnohé tzv. rizikové faktory zvyšujú riziko jej vzniku. Niektoré ovplyvniť nevieme (vek, genetická predispozícia), iné však ovplyvniť vieme a súvisia najmä s našim životným štýlom - ide predovšetkým o nadváhu a obezitu, nedostatok pohybu, zvýšený cholesterol, nadmerné solenie jedál, fajčenie, konzumáciu alkoholu či nadmerný stres.

V počiatočných štádiách sa hypertenzia nemusí prejaviť nejakými výraznými príznakmi, prípadne ak sa aj vyskytnú, človek ich pripisuje iným príčinám. Najčastejšie príznaky hypertenzie sú bolesť hlavy, bolesť na hrudníku, krvácanie z nosa, nepravidelný pulz, zhoršenie zraku alebo bzučanie v ušiach. Jediná možnosť, ako zistiť či máte vysoký krvný tlak, je nechať si ho zmerať. Pred meraním krvného tlaku seďte aspoň 5 minút v kľude, hodinu pred meraním nepite kávu, alkohol a nefajčite. Celé meranie by malo prebiehať bez prítomnosti vonkajších rušivých vplyvov, v sede, manžetu tlakomeru upevnite niekoľko centimetrov nad lakťom (3-5 cm), predlaktie je voľne položené na stole, lakeť je mierne ohnutý, nohy sú spustené, neprekrížené, počas merania nestláčajte brucho a nerozprávajte. Mali by ste uskutočniť 2-3 merania, v odstupe 1 až 2 minúty, zaznamenáva sa hodnota, ktorá je priemerom z 2 posledných meraní, alebo najnižšie nameraná hodnota (zvyčajne tá posledná). Pri meraní krvného tlaku sa Vám na tlakomeri zobrazia 2 čísla, vyššie číslo – systolický tlak krvi informuje o sile, akou srdce vypudí krv do ciev, nižšie číslo – diastolický tlak krvi, informuje o tlaku v cievach, medzi 2 srdcovými sťahmi. Výsledné hodnoty nameraného tlaku krvi si môžete porovnať s nižšie uvedenou tabuľkou, o prípadných zvýšených hodnotách informujte svojho lekára.

Kategória TK

Systolický TK (mmHg)

Diastolický TK (mmHg)

Optimálny

≤ 120

≤ 80

Normálny

120 - 129

80 - 84

Vysoký normálny

130 – 139

85 - 89

Hypertenzia – I. stupeň

140 - 159

90 - 99

Hypertenzia – II. stupeň

160 - 179

100 - 109

Hypertenzia – III. stupeň

≥ 180

≥ 110

Izolovaná systolická hypertenzia

≥ 140

< 90

(TK – tlak krvi)

Vysokému krvnému tlaku je možné predchádzať najmä zdravým životným štýlom. Zmeny v stravovacích zvyklostiach a redukcia hmotnosti sú efektívnymi nástrojmi zníženia rizika vysokého krvného tlaku. Z jedálnička vylúčte mastné či vyprážané jedlá, polotovary, sladkosti, pochutiny, obmedzte denný príjem soli (na 5 gramov denne) a naopak zvýšte príjem ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, rýb a nezabúdajte na dostatočný pitný režim. Dbajte na dostatok pohybu – odporúča sa pravidelný pohyb aspoň 40 minút tri až 4-krát týždenne, ideálne sú činnosti ako chôdza, plávanie, bicyklovanie či korčuľovanie. Rovnako nezabúdajte na dostatok spánku a oddychu, redukciu príjmu alkoholu a zanechanie fajčenia. Prevenciou srdcovo-cievnych ochorení sa zaoberá aj Poradňa zdravia zriadená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci (Palárikova 1156, Čadca). Poradňa zdravia poskytuje klientom bezplatné poradenstvo zamerané na zdravý životný štýl, meranie tlaku krvi či vyšetrenie cholesterolu (z kvapky krvi z prsta). V prípade záujmu o vyšetrenie je potrebné sa vopred objednať na tel. č. 041/4302618 alebo e-mailom na ca.vkz@uvzsr.sk.

Zdroj: www.who.int, www.uvzsr.sk

Pripravilo: Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu, RÚVZ Čadca