Náhlasený výskyt medveďa hnedeného

Mesto Krásno nad Kysucou bolo informované, že v lokalite Blažkov, časť Nižné Vane bol spozorovaný medveď hnedý. Pohyboval sa v blízkosti rodinných domov, preto všeobecne platí zvýšená opatrnosť. Na stránke zásahového tímu nájdete informácie o bezpečnosti, či prevencie týkajúce sa medveďa hnedého: ZÁSAHOVÝ TÍM PRE MEDVEĎA HNEDÉHO