Cestovanie vlakom sa teší popularite

V rámci integrovanej dopravy čoraz viac ľudí využíva práve túto formu prepravy. Vzhľadom k tomu, že prístupový chodník z mestskej časti Blažkov ku železničnej stanici nie je dlhodobo vo vyhovujúcom stave, mesto hľadalo adekvátne riešenie.

Žiaľ, pri rekonštrukcii na Kysuciach býva najväčším problémom s vlastníckym právom dotknutých pozemkov. Spomínaný chodník sa nachádza v strmom svahu, preto je problém aj s odvádzaním povrchovej vody. Pracovníci mestských služieb sa museli popasovať i s rekonštrukciou zábradlia, pretože na tomto území sa nachádzajú rozvody plynu, čo značne sťažovalo zábradlie klasicky upevniť do zeme.

Po vyriešení týchto problémov, sa začalo s rekonštrukciou chodníka, aby obyvatelia z mestskej časti Blažkov mali vytvorené bezpečnejšie podmienky na dochádzanie k železničnej stanici mesta.

„Dúfam, že vykonané úpravy chodníka zlepšia prístup občanom nielen teraz, ale najmä v zimných mesiacoch a verím, že riešenia, ktoré sú navrhnuté, zastabilizujú situáciu v tomto úseku. Ďakujem vlastníkom pozemkov za ústretový prístup a teší ma, že niekoľkoročné úsilie má definitívne riešenie na dlhšiu dobu. Pri výstavbe diaľnice mesto požaduje od Národnej diaľničnej spoločnosti vybudovanie nového kvalitatívne prístupového chodníka, ktorý nahradí jestvujúci“, uviedol primátor mesta Jozef Grapa.

Galéria k článku