Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA sa uskutoční v Základnej škole, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou:

  • 26. 4. 2022 (utorok)  od 13.00 hod. do 16.30 hod.
  • 27. 4. 2022 (streda)  od 13.30 hod. do 15.30 hod.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a 15eur (príspevok na pomôcky).
On-line prihlášku je možné vyplniť na webovej stránke školy https://zsknk.edupage.org/register/

Pokyny k zápisu nájdete tu: https://bit.ly/3jHVDZH