Vynovená mestská knižnica je skolaudovaná

Počas obmedzujúcich opatrení v súvislosti s COVID-19 mesto využilo čas na údržbu, opravu a rekonštrukciu niektorých prevádzok, kde občania mali prístup len v obmedzenom režime.

Okrem iných to bola aj mestská knižnica, ktorej rekonštrukcia bola spojená s prebudovaním vedľajších priestorov na komunitné centrum pre matky s deťmi. Podľa vyjadrenia primátora mesta Ing. Jozef Grapu bude knižnica znovu otvorená v stredu 23. februára 2022. Aj napriek tomu, že komunitné centrum bude dokončená až v priebehu mesiaca marec. Na základe veľkého záujmu občanov sme sa rozhodli sprístupniť aspoň priestory mestskej knižnice, ktoré sme vymaľovali, vymenili sa nové okná, čo sa hneď aj prejavilo na tepelnej pohode v knižnici. Zaviedli sme tam optickú internetovú sieť, priviedli vodu a odpad, vybudovali novú šatňu pre návštevníkov a pracovníčku knižnice.

Ďalej sa zakúpila časť nových regálov, nainštalovala sa nová recepcia, ktorá je viac posunutá pri v chode do knižnice, vymenili sa nové rozvody elektrickej energie s novými svietidlami a ďalšie iné úpravy.

Dôležitou inováciou je i zavedenie nového výpožičného systému, ktorý bude elektronický a pomaly prebehne aj inventarizácia všetkých kníh i moderný spôsob zapožičavania. "Verím, že čitateľom upravené priestory knižnice poskytnú viac komfortu a čitateľskej pohody . Po dokončení úprav knižnice a sprevádzkovaní detského centra v priebehu mesiaca marec si obľúbia tento priestor nielen rodičia s malými deťmi ale všetci, ktorí majú radi beletriu", dodáva primátor.

Dňa 23. februára 2022 za účasti poslancov mestského zastupiteľstva, odovzdal zástupca primátora Jaroslav Pagáč primátorovi mesta Jozefovi Grapovi symbolický kovový kľúč od zrekonštruovanej knižnice.

Vo vynovených priestoroch do budúcnosti chceme pripravovať i čitateľské akcie, uvádzať nové knihy, robiť programy pre malých i veľkých čitateľov. Tak ako sa mení mesto bolo potrebné zmeniť aj knižnicu, aby mohla reprezentovať naše moderné mesto.

Knižnica bude otvorená každý pracovný deň od 09.00 do 17.00 hod., 11.30 - 12.00 hod. obedná prestávka.

Všetci ste srdečne vítaní v našej knižnici!

Tak veľa kníh a tak málo času, tak sa poponáhľajte.

Galéria k článku