Všetko najlepšie k MDD!

Venované všetkým deťom, všetkým, ktorí sa cítia byť deťmi, všetkým “veľkým”, ktorí chcú ostať “malými“.

Želám vám, aby ste žili v pekných priateľstvách a boli neustále darom pre vaše rodiny. Milé deti, ďakujeme vám, že ste také, aké ste, že nás dospelých učíte jednoduchosti v tomto komplikovanom svete.  Dieťa nás rozosmeje, objíme a bozkáva, dáva nám cítiť, že sme milovaní a pre ne tak dôležití.

Ďakujeme že Vás máme!

Krásny a šťastný Deň detí praje primátor Ing. Jozef Grapa

MDD