V meste ožije legenda o vrabcoch

Logo eu

Starí ľudia si pamätajú a mladí vedia, že krásňancov odnepamäti nazývali “Vrabčiarmi“. Aj tento dôvod bol jedným z motívov pre realizáciu projektu Vrabce predstavujú slovensko-české pohraničie. Realizáciou projektu chceme vyjadriť hrdosť na našich dedov, pradedov a pripomenúť i legendu, ktorá sa o histórii Krásna tradovala.

V spolupráci s riaditeľom Oblastnej organizácie cestovného ruchu /OOCR/ Matejom Šimáškom sme pripravili veľmi zaujímavý projekt v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pod názvom Vrabce predstavujú slovensko-české pohraničie.

V utorok 3. mája 2022 sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie primátora mesta Jozefa Grapu, riaditeľa OOCR Mateja Šimáška s akademickým sochárom Jozefom Mundierom, aby spoločne vyhodnotili umelecké návrhy, ktoré zatraktívnia Krásno nad Kysucou na piatich dostupných miestach.

„Som nadšený z tohto projektu, pretože je iný a má hlbokú myšlienku. Tešíme sa na jeho realizáciu a dúfame, že naše mesto opäť pritiahne nielen domácich občanov ale i turistov a návštevníkov mesta, ktorí si budú môcť vytvárať spomienkové fotografie pri umeleckých dielach. Legenda im bude pripomínať, prečo sa Krásno spája práve s vrabcami. Ďakujem riaditeľovi OOCR za pomoc pri spracovaní a realizácii projektu, ktorého myšlienku som už dlhšie nosil v hlave a konečne ju premietneme do prítomnosti“, povedal primátor J. Grapa.

„Z hľadiska regiónu Kysuce považujme tento projekt za prínos osobitne z toho dôvodu, že prepája prírodné krásy spojené ústnou tradíciou“, dodal riaditeľ OOCR M. Šimášek.

Chválime nápad projektu, jeho originalitu a zaujímavý tematický obsah, ktorý zapadne do našich krásňanských osád.

Galéria k článku