Uvítanie detí do života za druhý polrok 2021

1. jún je Medzinárodný deň detí, a práve v tento deň sme symbolicky zorganizovali slávnosť Uvítanie detí do života. V kinosále kultúrneho domu sme privítali deti narodené v druhom polroku za rok 2021, pretože bolo uvítanie najmenších Krásňanov kvôli pandémii koronavírusu pozastavené.

Okrem rodičov prichádzajú aj iní rodinní príslušníci, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia a podobne. O obľúbenosti tohto obradu svedčí aj hojná účasť.

V úvode programu sa predstavili heligonkárky zo Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou. Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Jozef Grapa: “Želám vám, aby vo vašich rodinách vládli zdravie, láska, pohoda, želám vám veľa spoločne prežitého šťastia. Milí rodičia, yychovávajte svoje malé poklady s láskou a trpezlivosťou, aby dieťa, ktoré dnes držíte v náručí, raz po rokoch, poskytlo svoje náručie vám“.

Ako býva zvykom, mamičky si z uvítania odniesli ružu, dieťatko finančný darček od mesta a spoločne peknú spomienku na túto milú udalosť. Na záver nechýbali ani podpisy do Pamätnej knihy a spoločná fotografia.

Bolo nám cťou privítať medzi občanmi tých, ktorí budú formovať tvár nášho mesta.

Galéria k článku