Tipy na nakladanie s bioodpadom

Zima sa už pomaly lúči a o slovo sa začína hlásiť jar. Pomaly prichádza obdobie, kedy bude potrebné pripraviť naše záhrady na ďalšie vegetačné obdobie. Do pozornosti Vám preto dávame materiály, ktoré pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR. Ich cieľom je informovať občanov, ako efektívnejšie nakladať s bioodpadom. Jedná sa o štyri informačné letáky, v ktorých sa dozviete:

Využitie biologického odpadu na záhrade – tipy ako čo najjednoduchšie nakladať s biologickým odpadom po kosení trávy či oreze stromov a kríkov, po zbere ovocia a zeleniny či ich spracovaní. Dozviete sa aj viac o nastielaní (mulčovaní) pôdy či o budovaní vysokých záhonov. (stiahnuť leták)
Kompostovanie – ako a kde je vhodné založiť kompostovisko, pravidlá pre kompostovanie, kedy je kompost už zrelý a kde je možné využiť hotový produkt (stiahnuť leták)
Komunitné kompostovanie – čo je cieľom komunitného kompostovania, pre koho je určené a ako postupovať pri zriaďovaní komunitných kompostovísk (stiahnuť leták)
10 tipov na obmedzenie plytvania potravinami - ponúka rady, ako postupovať pri nákupe potravín, ako ich upravovať, skladovať či nakladať s ich zvyškami (stiahnuť leták)

Veríme, že tieto informácie budú pre Vás užitočné, pomôžu Vám zodpovedať Vaše otázky týkajúce sa kompostovania a objavíte všetky jeho výhody. Pripojte sa aj Vy k tým, ktorým nie je ľahostajné naše životné prostredie!


Zároveň by sme chceli pripomenúť, že v zmysle Zákona o odpadoch je zakázané biologicky rozložiteľný odpad vhadzovať do nádob určených pre zmesový komunálny odpad, spaľovať ho či vytvárať nezákonné skládky.