Stretnutie seniorov za druhý štvrťrok 2022

V stredu 27. júla 2022 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie so seniormi, ktorí v druhom štvrťroku oslávili narodeniny. Približne 120 dôchodcov prijalo pozvanie a prišli stráviť príjemné popoludnie do jedálne Domys, ktorá sa nachádza v priemyselnom parku.

Pred slávnostným obedom sa našim spoluobčanom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa. „Dovoľte mi, aby som vyjadril úprimnú radosť z toho, že ste prijali naše pozvanie a prišli ste na milé podujatie, ktoré mesto Krásno nad Kysucou tradične organizuje na Vašu počesť a úctu k Vášmu veku a životnému dielu“, povedal primátor.

Primátor mesta poďakoval všetkým seniorom za prácu, ktorú pre mesto vo svojom celoživotnom úsilí vykonali a pripomenul, že tak ako mesto teraz vyzerá, je aj veľká zásluha práve našich seniorov a ľudí, ktorí tu pôsobili a pracovali v predchádzajúcom období.

„Je našou povinnosťou, aj keď už sú na zaslúžilom dôchodku sa s nimi občas stretnúť a poďakovať im, aby nemali pocit, že už sú odložení niekam do kúta a tí, ktorí vedú toto mesto už o nich nemajú záujem“, uviedol primátor.

Počas spoločného stretnutia sa naši jubilanti spolu porozprávali, zaspomínali na chvíle dobré i tie horšie v živote, stretli sa s priateľmi a známymi, s ktorými sa dávno nevideli. Prežili tak spolu pekné poobedie a diskutovali aj o tom, čo sa za posledný rok v meste Krásno nad Kysucou zmenilo.

O kultúrny program sa postarala domáca folklórna skupina Vrabčiar, veríme, že svojimi piesňami potešili srdcia našich  jubilantov.

Múdrosť a skúsenosti seniorov nič nenahradí a ich pohľad na rozvoj mesta je uvážlivý a múdry. Z ich strany boli v povzbudivé slová vďaky za to, že si ich niekto všíma aj mimo aktívneho života, keď sa už fyzicky nemôžu zapájať do rozvoja nášho mesta.

 

Autor fotografií: Rudolf Kuljovský, kompletné fotografie nájdete tu: Fotogaléria seniori

 

Galéria k článku