Regulácia potoka v mestskej časti Kalinov

Jarné počasie nezrýchlilo len život v prírode ale umožnilo i začatie viacerých stavebných akcií v meste. Tak ako každý rok Krásno ožilo čulým stavebným ruchom a viacero miest a obcí sa čuduje, čo všetko sa u nás realizuje v tejto, pre obce, nepriaznivej situácii.

Okrem asfaltovania ciest sme začali i s prípravou detského vodného sveta, nového detského ihriska, začala sa výstavba domova dôchodcov ako i ďalšie investičné akcie mesta v spolupráci s ďalšími organizáciami. Jednou z nich, je aj úprava Kalinovského potoka, kde na podnet primátora mesta sa už minulý rok začalo s jeho úpravou v dolnej časti toku a teraz po iniciovaní pokračujeme ďalej.

Podľa vyjadrenia primátora Jozefa Grapu "Dobrá spolupráca a dlhodobé vzájomné vzťahy nám umožnili, aby sme spoločne so Slovenským vodohospodárskym podnikom mohli pokračovať v regulácií potoka a v ochrane miestnej komunikácie, ktorá týmto územím vedie. Aj napriek nedostatku finančných prostriedkov zo strany Slovenského vodohospodárskeho podniku sme dokázali vymyslieť taký model, ktorý spoluprácou mesta a Slovenského vodohospodárskeho podniku prinesie osoh nielen obyvateľom bývajúcim v blízkosti tohto potoka ale aj občanom, ktorí využívajú miestnu komunikáciu, ktorá vedie okolo potoka. Komunikáciu, ktorú sme vlani zrekonštuovali ju táto regulácia ochráni pred poškodením tak, aby vynaložené finančné prostriedky mesta, veľká voda a letné búrky nepriniesli navnivoč".

Galéria k článku