Rady pre utečencov z Ukrajiny a pre ľudí poskytujúcich ubytovanie utečencom

- Informácie pre osoby poskytujúce ubytovanie utečencom

Upozorňujeme občanov, ktorí poskytujú ubytovanie utečencom z Ukrajiny a 3. krajín v našom meste, na povinnosť hlásenia počtov ubytovaných na Mestský úrad.

Z toho dôvodu Vás žiadame, v prípade ak poskytujete ubytovanie utečencom z Ukrajiny a 3. krajín, aby ste nám nahlásili počty a miesto ubytovania utečencov a to buď elektronicky na email info@mestokrasno.sk alebo telefonicky na č. 041/4385200.

V hlásení uveďte Počet dospelých z UA, Počet detí z UA, Počet osôb z tretích krajín a miesto ubytovania.

Taktiež Vás poprosíme nahlásiť aj odchod takýchto osôb/ukončenie pobytu.

Mesto vedie evidenciu počtov a adries takto umiestnených osôb.

 

- Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko: Oficiálne informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko v ukrajinčine a angličtine nájdete tu.

- Infolinka pre Ukrajincov: Ministerstvo vnútra zriadilo infolinku pre ukrajinsky hovoriacich občanov v núdzi. Dostupné sú aj priamo z Ukrajiny.

+421 513 816 111

+421 259 765 111

- Migračný úrad Ministerstva vnútra SR: asistencia žiadateľom o azyl a ľuďom s udeleným azylom či doplnkovou ochranou

02/4341 4775

02/4825 4104

- Infolinka Pomoc Ukrajine: Prešovský samosprávny kraj zriadil informačnú telefonickú linku pre otázky verejnosti, ktoré sa týkajú pomoci Ukrajine a ľuďom, ktorí utekajú pred konfliktom. Utečenci na ňu môžu volať bez ohľadu na to, kde na Slovensku sa nachádzajú. Funguje sedem dní v týždni, v čase od 8.00 do 18.00 hod.

051/70 81 777

Kraj poskytuje informácie aj na novo zriadenom emaile ukrajina@psk.sk.

PRÍCHOD

Ľudia prichádzajúci z Ukrajiny na Slovensko môžu požiadať o azyl alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany.

- azyl: možno oň požiadať priamo na mieste hraničného priechodu, žiadosť sa podáva aj za deti. Viac informácií v angličtine nájdete tu.

- dočasné útočisko: poskytuje sa na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, následkami humanitárnej katastrofy či hromadným porušovaním ľudských práv v krajine pôvodu žiadateľov o dočasné útočisko. Ide o najrýchlejšie poskytnutú formu ochrany.

Možno on žiadať na polícii na hraničnom priechode.

Vďaka dočasnému útočisku získavate tolerovaný pobyt, možnosť pracovať bez povolenia na zamestnanie a prístup k zdravotnej starostlivosti. Viac informácií aj v ukrajinčine nájdete tu.

- pobyt s platným biometrickým pasom: môžete sa s ním legálne zdržiavať na území Slovenska 90 dní. Počas tohto obdobia sa môžete rozhodnúť, či požiadate o niektorú z foriem legálneho pobytu, alebo požiadate o dočasné útočisko alebo o azyl.

UBYTOVANIE

- Pomoc pre Ukrajinu: Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo stránku so zoznamom možností ubytovania pre utečencov. Vybrať si môžete zo štátnych, hotelových či súkromných zariadení. Stránka ponúka ich adresy, telefónne čísla a zobrazuje aktuálny stav voľných miest. Čítať ju môžete aj v ukrajinčine, nájdete ju tu.

- Kto pomôže Ukrajine: platforma zastrešuje rôzne formy pomoci - ubytovanie, psychologickú, zdravotnú aj finančnú pomoc, aj v ukrajinčine.

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Bezodkladná zdravotná starostlivosť bude poskytnutá každému utečencovi z Ukrajiny bez ohľadu na jeho aktuálny status. Urgentnú a život zachraňujúcu starostlivosť poskytnú každému bezplatne.

Ľudia, ktorí požiadali o azyl či status dočasného útočiska, majú zdravotnú starostlivosť zabezpečenú. U tranzitujúcich alebo tých, ktorí nepožiadali ani o jedno, ani o druhé, bude ešte doplnená legislatíva.

Ak ste pozitívni na ochorenie COVID-19, dostanete všetky potrebné vyšetrenia a starostlivosť.

ZUBÁRI

- Slovenská komora zubných lekárov: slovenskí zubári sa pridali k pomoci tým, že budú poskytovať bezplatnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zoznam zubárov aj s adresami nájdete na webe Slovenskej komory zubných lekárov.

PSYCHOLOGICKÁ POMOC

- Krízová linka pomoci: pomoc v Ukrajinčine pre ľudí, ktorí sa ocitli v kríze alebo pociťujú psychické ťažkosti. Odborníkov môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0800 500 888 aj mailom na ukrajina@ipcko.sk. Viac informácií v ukrajinčine sa dozviete tu, služba zaručuje vašu anonymitu.

ZAMESTNANIE

- forma pracovného pomeru: zamestnávateľ môže zamestnať ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny, ak im bolo poskytnuté dočasné útočisko a to formou pracovného pomeru, to znamená na pracovnú zmluvu alebo formou dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ÚPSVaR)

- povinnosť zamestnávateľa: úradu musí na predpísanom formulári (informačná karta) poskytnúť údaje o zamestnaní, najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania; k informačnej karte musí doložiť aj kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením „odídenec“

HMOTNÁ NÚDZA

- podmienka na poskytnutie pomoci: cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny sa musí úradu práce preukázať preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, resp. dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením „odídenec“

- kde podať žiadosť: žiadosť na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi podáva Ukrajinec na úrade, v ktorého územnej pôsobnosti sa nachádza

- základná dávka a príspevky: výška dávky v hmotnej núdzi je pre jednotlivca 68,80 eur, pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi je 130,90 eur, pre dvojicu bez detí je to 119,60 eur. Výška dávky v hmotnej núdzi aj ostatných príspevkov sú zverejnené na stránke úradu práce

DOPRAVA

- Bezplatné vlaky: Železničná spoločnosť SR zaviedla bezplatnú prepravu vo všetkých vlakoch pre občanov Ukrajiny, ktorí sa preukážu platným cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Vo vlakoch s povinnými miestenkami je preprava umožnená aj bez platnej miestenky. Vlakové a železničné spojenia nájdete na tejto stránke.

- Cestovný poriadok: Cestovné poriadky pre vlaky, medzimestské autobusy aj mestskú dopravu nájdete na tomto webe.

PENIAZE

Ukrajinské hrivny si zatiaľ môžete vymeniť iba v zmenárňach, banky takúto možnosť neponúkajú. Hotovosť si môžete vybrať z bankomatov prostredníctvom platobných kariet – viaceré banky pristúpili aj k zrušeniu poplatkov za výber hotovosti zo zahraničnej karty (viac sa dozviete v časti BANKY). Mnohé banky umiestnili bankomaty priamo do blízkosti hraničných priechodov.

BANKY

Viaceré banky poskytujú utečencom z Ukrajiny zľavy, zhrnuli sme vám niektoré z nich:

- Slovenská sporiteľňa: Banka ponúka utečencom účet na rok zadarmo, zadarmo sú aj cezhraničné platby na a z Ukrajiny, v priebehu budúceho týždňa majú prísť do platnosti aj bezplatné výbery z bankomatov kartami ukrajinských bánk. Viac informácií nájdete tu.

- Tatra Banka: poskytuje utečencom z Ukrajiny zrýchlený a zjednodušený proces otvorenia účtu, bezplatné vedenie existujúcich aj nových bežných účtov, vypla poplatky na zahraničné prevody smerované na Ukrajinu, v pohraničných oblastiach posilňujú ukrajinsky hovoriaci personál.

- Poštová banka: upravila od 4. marca podmienky tak, aby si ľudia prichádzajúci z Ukrajiny na Slovensko mohli otvoriť účet na 12 mesiacov zadarmo.

OPERÁTORI

Všetci štyria mobilní operátori na Slovensku zareagovali na situáciu na Ukrajine.

- Telekom: Poskytuje napríklad odchádzajúce hovory a SMS zo Slovenska na Ukrajinu bezplatne. Zákazníci, ktorí sa nachádzajú v roamingu na Ukrajine majú bezplatné roamingové prichádzajúce a odchádzajúce hovory a SMS do všetkých krajín sveta.

- Orange Slovensko: Volania na Ukrajinu sú do 11. marca zadarmo. Poskytujú tiež zadarmo SIM karty s 10 GB dát a kreditom 2 eurá. Získať sa dajú na konkrétnych miestach po preukázaní sa ukrajinským osobným dokladom. Zoznam predajní aj ďalšie informácie v ukrajinčine sú tu.

- O2: V blízkosti hraníc poskytujú bezplatné SIM karty s kreditom 5 eur a bezplatným balíkom dát 15 GB. Volania a správy na Ukrajinu ponúkajú za ceny ako na Slovensku, a to do konca marca. Bezplatnú SIM kartu môžu získať občania Ukrajiny aj v ktorejkoľvek O2 predajni.

- 4ka: Operátor znížil cenu volaní a SMS zo SR na Ukrajinu o polovicu - na 24 centov za minútu a 10 centov za SMS.

ĎALŠIE UŽITOČNÉ KONTAKTY:

- Liga za ľudské práva: mimovládna organizácia, ktorá poskytuje bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl

Telefón +421 918 366 968

E-mail ukrajina@hrl.sk

- Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM): medzivládna organizácia v oblasti migrácie, ktorá poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom. Linka dostupná len z Ukrajiny, poskytuje poradenstvo v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 h a cez víkendy od 9.00 do 18.00 h.

Poskytuje informácie a poradenstvo o vstupe a pobyte na Slovensku.

Informačná linka: 0850 211 478 (z územia SR)

Zo zahraničia: +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662

Telegramové a aplikácia Signal: +421 908 767 853 (iba hlasové služby)

E-mail: mic@iom.int

Ďalšie informácie: www.mic.iom.sk

Konkrétne informácie IOM v slovenskom, ukrajinskom, anglickom a ruskom jazyku:

SK: Informácie a pomoc - situácia na Ukrajine. UA: Інформація і допомога - ситуація в Україні. EN: Information and assistance - situation in Ukraine. RU: Информация и помощь - ситуация в Украине.

- SOS Ukrajina Slovensko je ukrajinská komunita na Slovensku

+421 911 201 889

e-mail: ukrajina.sk.sos@gmail.com

- Ukrajinská ambasáda na Slovensku

Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika

+421 2 592 028 10

REGIONÁLNE SLUŽBY A KONTAKTY:

- Mesto Košice: V priestoroch kúpaliska Červená hviezda mesto zriadilo hotspot – pracovisko pomoci všetkým ľuďom, ktorí do Košíc prichádzajú z Ukrajiny.

Utečencov z vojnových oblastí priamo k nemu privezú po dohode s Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Košiciach autobusy z hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom.

Ak tu dočasne pobudnete, dostanete základné občerstvenie a jednorazový núdzový nocľah. Môžete sa otestovať aj na covid-19 alebo zaočkovať. Nájdete tu informácie o odchodoch vlakov a autobusov z Košíc a môžete si kúpiť aj cestovný lístok. Dobrovoľníci vás osobne odprevadia na vlak alebo autobus.

Call centrum mesta Košice aj v ukrajinskom jazyku: 055/641 99 55

Informácie zverejňujú aj na Facebooku

- Košický samosprávny kraj: Kraj spustil na pomoc Ukrajine bezplatnú infolinku, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne v slovenskom aj ukrajinskom jazyku.

Telefón: 0800 222 550

Dozviete sa tu viac o možnostiach ubytovania, dopravných spojeniach, humanitárnej pomoci či o podmienkach k udeleniu azylu alebo zabezpečení školskej dochádzky pre školopovinné deti.

Informácie poskytujú aj v humanitárnych stanoch na hraničných priechodoch vo Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemencoch. Hneď po prekročení hranice tu získate informácie o možnosti ubytovania či bezplatnej autobusovej doprave, ktorú z hraníc zabezpečuje kraj.

Keďže ľudia smerujú z hraníc ďalej, na staniciach v Košiciach a Michalovciach sú tri informačné stánky, ktoré sú v nepretržitej prevádzke. Ľudia ich nájdu na železničnej aj autobusovej stanici v Košiciach a na železničnej stanici v Michalovciach, ktorá sídli bezprostredne pri autobusovej stanici.

- Prešovský samosprávny kraj: Do odvolania poskytuje bezplatnú prepravu ukrajinských občanov smerujúcich na územie Slovenska.

Týka všetkých spojov zmluvných dopravcov kraja SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad.

- Žilina: V rámci žilinského okresu koordinuje všetku pomoc utečencom mesto Žilina.

Otvorili centrum prvého kontaktu pre prichádzajúcich ľudí. Sídli na Hornom Vale. V centre sa dohovoríte slovensky, anglicky a ukrajinsky. Pomôžu nie len ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, no zabezpečia aj koordináciu materiálnej a inej pomoci.

Toto centrum koordinuje pomoc aj s iniciatívou Camp Žilina či miestnym Ukrajinským komunitným centrom, ktoré už poskytujú krízovú intervenciu.

Dočasné ubytovanie Camp Žilina:

Telefón: +421 919 358 115

Mail: campzilina@reinoo.com

Mestská hromadná doprava je pre občanov Ukrajiny bezplatná.

- Žilinský samosprávny kraj: Všetci ukrajinskí občania môžu využívať prímestskú dopravu zadarmo.

- Banskobystrický samosprávny kraj: Pracuje na asistenčnom centre, ktoré vám uľahčí zorientovať sa v aktuálnej legislatíve. Fungovať bude v najbližšej dobe v blízkosti sídla cudzineckej polície na Sládkovičovej ulici v Banskej Bystrici.

- Trnava: V meste sa pomocou utečencom zaoberá Trnavská arcidiecézna charita a Baterkáreň.

- Trnavský samosprávny kraj: Prímestská autobusová doprava na území kraja je pre utečencov z Ukrajiny zadarmo.

- Trenčín: Mesto na svojej stránke prehľadne informuje o pomoci pre utečencov, informácie sú aj v ukrajinskom jazyku.

Trenčín zabezpečí vzdelávanie v základných a v materských školách deťom prichádzajúcim z Ukrajiny. V prípade, že ste sa tu ubytovali alebo sa chcete ubytovať, máte možnosť zaregistrovať svoje deti prostredníctvom tohto dotazníka.

- Trenčiansky samosprávny kraj: Prímestská autobusová doprava na území kraja je pre utečencov z Ukrajiny zadarmo.

- Nitra: Prvotným kontaktom pre ľudí utekajúcim pred konfliktom na Ukrajine v meste je COMIN - Komunitné centrum pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre. Tu sa dozviete všetko, čo cudzinec potrebuje vedieť pri príchode do Nitry a čo súvisí s pobytom v Nitre.

Telefón: +421 911 055 889

Mail: ukrajina@comin.sk

 

Prílohy na stiahnutie