Prianie k Medzinárodnému dňu žien

Dňa 8. marca ako každý rok, svoj sviatok oslavujú všetky ženy sveta. Manželky, mamičky, babičky, sestry, dcéry i priateľky. Byť ženou je náročné. Znamená to byť silnou kotvou v prístave s nekonečnou studnicou lásky. Žena je krásna, dokonalá bytosť, preto si zaslúži náš rešpekt, obdiv a vďaku, za všetko čo pre nás robí. Želám Vám krásny, láskou naplnený Medzinárodný deň žien!

Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou

MDŽ Krásno nad Kysucou