Oznam sociálneho oddelenia

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje voľné pracovné miesto pre jedného prijímateľa domácej opatrovateľskej služby a zároveň s tým spojené pracovné miesto opatrovateľky na plný úväzok.

Opatrovanie môže poskytovať len plnoletá osoba s riadne ukončeným stredoškolským vzdelaním, ktorá absolvovala akreditovaný kurz opatrovania.

Bližšie informácie budú poskytnuté na t. č. 041 / 4308 923 (sociálne oddelenie) a 041 / 4385 201 (personálne oddelenie).