Odpad nepatrí ku kontajnerom

Upozorňujeme občanov, že odpad patrí do košov a určených smetných nádob, alebo na Zberný dvor, kde sa bude ďalej separovať. Nie je možné odpad odkladať vedľa koša, pretože zberná spoločnosť ho nepozbiera. Ak je odpad uložený do voľného priestoru, považuje sa to za vytvorenie čiernej skládky, teda trestný čin.

V súčasnosti Mestská polícia vyhodnocuje i kamerové zábery z čiernych skládok, ktoré niekto vytvoril za Domom služieb. „Prosíme občanov, aby nás včas upozornili na takýchto páchateľov. Často sa stáva, že sú to ľudia mimo nášho mesta. Mestská polícia nainštalovala viacero fotopascí na miesta, ktoré sú v súčasnosti monitorované kamerovým systémom. Identifikácia páchateľov čaká finančná pokuta alebo stíhanie pre trestný čin založenia čiernej skládky“, vysvetľuje primátor Jozef Grapa.

 

Galéria k článku