Nezvyšujme váhu odpadovou vodou

Ekologické problémy trápia nás všetkých, malé i veľké mestá hľadajú spôsoby, ako ich vyriešiť.

Aj naše mesto sa snaží v rámci ekológie prijímať rôzne opatrenia. Pred pár rokmi sme začali s rozmiestnením nádob na separovanie odpadu, plastov, skla, či papiera a pokračovali sme distribúciou kompostérov, do každej domácnosti, na biologický rozložiteľný odpad. V minulom roku mesto začalo so zberom kuchynského oleja a rozmiestnili sme i nádoby na zvyšky jedla z kuchyne. Vybudovali sme zberný dvor s kompostárňou pre zelený kompost z verejných priestranstiev a ďalšie iné opatrenia.

Podarilo sa nám očipovať väčšiu časť zberných nádob a v najbližších týždňoch budeme pokračovať, aby boli začipované všetky nádoby na zber komunálneho odpadu. Od nového roka sú na zberných vozidlách namontované vážiace zariadenia, ktoré odvážia každú nádobu a aktuálny údaj sa online prenesie do počítača.

S inováciou zberných vozidiel a váhových zariadení budeme presne vedieť, kto a koľko vyprodukuje komunálneho odpadu. Na základe vyhodnotenia tejto štatistiky sa uskutoční /vyrubí/ i platba. Preto chceme upozorniť obyvateľov bytoviek, ale i ďalších tvorcov odpadu, aby nádoby za sebou zatvárali, pretože neuzatvorené nádoby zvyšujú váhu odpadu. Už tým, že v tomto období napadne do zberných nádob sneh, alebo dážď a následne zamrzne. Cez letné obdobie bývajú nárazové dažde, ktoré taktiež zvýšia hmotnosť nasiakavých komodít a odpad bude mať väčšiu váhu.

Žiaľ, opatrenia, ktoré prijíma štát sa každý rok iba predražuje uloženie na likvidáciu komunálneho odpadu a občania v niektorých mestách a obciach už v tomto roku platia niekoľkonásobne vyšší poplatok ako je v našom meste.

Na základe vysúťaženej zmluvy o uložení odpadu ako aj prijatých opatrení, sa nám podarilo udržať nemenný poplatok za komunálny odpad ako minulý rok, ale pre budúcnosť je potrebné, aby si obyvatelia uvedomili, že výška poplatku je v ich rukách.

Pomôcť znížiť, resp. udržať poplatok za odpad môžeme precíznym triedením a napríklad aj zatváraním smetných nádob, aby mesto nemuselo pristúpiť k rapídnemu zvýšeniu spomínaných poplatkov.

Galéria k článku