Nezvyčajná hodina vlastivedy

V stredu 4. mája 2022 navštívili žiaci a pedagógovia 3. ročníka Základnej školy Mládežnícka v rámci výučby hodiny vlastivedy mestskú radnicu. Krátka exkurzia potvrdila, že vidieť a počuť na vlastné uši dá deťom oveľa viac ako len teória z učebníc.

Primátor mesta Jozef Grapa prijal dve triedy tretiakov najprv v zasadacej miestnosti mestského úradu. „Tu sa stretávame s mestskými poslancami na spoločných rokovaniach, kto sa prihlási môže do mikrofónu pripomienkovať postrehy. V tejto miestnosti prebieha i hlasovanie mestského zastupiteľstva a slúži aj na sobášenie, možno som práve tu pred niekoľkými rokmi sobášil aj vašich rodičov“ povedal.

Ďalej ich oboznámil s prácou, ktorú vykonáva každé oddelenie mestského úradu. Potom ich primátor pozval do svojej pracovne, kde im požičal insignie a popri tom mu žiaci kládli rôzne otázky. Napríklad ich zaujímalo či tá “medaila“ je celá zo zlata a kedy sa otvorí vodný svet. „Síce moja kancelária praskala vo švíkoch, ale pozerať sa na detskú radosť, keď sedeli na primátorskom stolci a mohli si poťažkať richtárskou bakuľou stojí za to“, dodal J. Grapa.

Žiaci i pedagógovia boli veľmi vďační primátorovi mesta, že mohli vyučovaciu hodinu stráviť prospešne. Na záver hodiny, než zazvonil zvonček im zaželal veľa úspechov v škole, ale i na mimoškolských aktivitácch. Vyjadril nádej, že o pár rokov, budú možno jeho potencionálni následníci, ktorí budú na čele mesta.

Galéria k článku