Na ustanovujúcom zastupiteľstve zložilo sľub dvanásť zvolených poslancov

Dňa 21.11.2022 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krásne nad Kysucou zložil primátorský sľub na nové volebné obdobie 2022-2026 Ing. Jozef Grapa.

Po slávnostnom zahájení zastupiteľstva predseda volebnej komisie p. Stanislav Sýkora, informoval prítomných o výsledkoch komunálnych volieb v Krásne nad Kysucou. Na základe týchto skutočností svoj poslanecký sľub zložilo dvanásť zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou:

 1. Jaroslav Pagáč,
 2. Jozef Mozol, Mgr.,
 3. Ján Drahňák, Ing.,
 4. Vladimír Kormanec, Ing., Ph.D., MBA,
 5. Martin Ondruška, Mgr.,
 6. Miroslav Škrobian,
 7. Mária Goreková, Ing.,
 8. Vojtech Buchta,
 9. Lenka Zuščáková, Mgr.,
 10. Milan Broda,
 11. Oľga Šumská Lastovicová, Ing.,
 12. Anna Trauerová, Ing.,

V programe ustanovujúceho zástupiteľstva bolo okrem iného hlasovanie o členoch siedmich komisií, a to Kultúrnej komisie, Komisia školstva, Komisia sociálno-bytová, Finančná komisia, Športová komisia, Komisia na ochranu verejného poriadku, Komisia na ochranu verejného záujmu. Zloženie komisií, ako poradných orgánov, pozostáva zo zvolených poslancov, ako aj z radov zamestnancov Mestského úradu a odborníkov pozastávajúcich z vybraných obyvateľov mesta.

Na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve poslanci schválili aj poverenie sobášiť pre nasledujúcich poslancov: Ing. Mária Goreková, Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA, Jaroslav Pagáč, Mgr. Jozef Mozol.

Galéria k článku