Jarný tábor plný zážitkov

Cez jarné prázdniny od 07.03.2022 do 11.03.2022 bolo opäť v centre veselo. Prebiehal tu jarný prímestský tábor, ktorého sa zúčastnilo 16 detí. Pre deti bol pripravený pestrý program. Každý deň bol iný a bohatý na zážitky.

Prvý deň sme dopoludnie odštartovali „zoznamovačkou“, nielen čo sa týka detí navzájom (nakoľko zastúpenie detí bolo z rôznych ročníkov), ale aj s programom a plánmi počas jednotlivých dní. Po zoznámení a oboznámení, sme sa vybrali na vychádzku do neďalekej osady „U Gavlasa“. Do osady vedie krásna trasa cez les. Je zaujímavá aj z turistického hľadiska. Pri vstupe do spomínanej osady sa nachádza kaplnka, ktorú postavil Mikuláš Gavlas po 2. svetovej vojne. Pri kaplnke pred osadou sme si oddýchli. Obdivovali sme stavbu Jaroslava Gavlasa - železnú mrežu, znázorňujúcu Božiu Matku v životnej veľkosti.

Nasledujúci deň sme navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci, kde sme strávili príjemné chvíle spojené nielen s prezentáciou a oboznámením sa s knižnicou ako takou, teda s jej funkciou a usporiadaním, ale najmä tvorivými aktivitami pri príležitosti MDŽ, ktorý sme si pripomenuli práve v deň našej návštevy knižnice teda 08.03.2022. Deti si mohli vyrobiť malý darček, či už pre svoje mamičky alebo babičky.

Tretí deň bol opäť trošku turistický. Naše kroky smerovali do nadmorskej výšky 560 m.n.m . teda k rozhľadni, ktorá sa týči nad mestom Krásno nad Kysucou v osade u Jantov na vrchu Diel. Pokračovali sme vyššie po schodoch až do vrcholu veže, odkiaľ sa nám naskytol nádherný pohľad na mesto a jeho okolie. Tiež sme navštívili aj stanicu DHZ v Krásne nad Kysucou, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o práci a technike našich hasičov.

Vo štvrtok sme cestovali „za hranice mesta“. Najprv vlakom a potom autobusom až do obce Dlhé Pole, ktorá sa nachádza v okrese Žilina. Cieľom našej cesty bola návšteva Drotárskeho múzea Jozefa Holánika Bakeľa. Tu nás už očakával Juraj Šerík – umelecký drotár. Previedol nás múzeom, priblížil históriu drotárstva a jeho premenu z remesla na umenie. Pre deti mal pripravené tvorivé dielne, kde si mohli vyskúšať prácu s drôtom. Na základe praktickej ukážky a inštrukcii priamo umelcom si vyrábali predovšetkým srdiečka a prstene, ktoré si mohli zobrať. Za zvládnutie práce s drôtom, teda za absolvovanie „drotárskej skúšky“ získali svoj prvý „titul“ „DROTÁRSKY DŽAREK“ a stali sa tak drotárskymi učňami.

Posledný deň bol plný hier. Dopoludnie bolo venované najmä športovým aktivitám v telocvični, pri ktorých sa u detí prejavila veľká zanietenosť a súťaživosť, ktorú následne zúročili popoludní pri „hľadaní pokladu“. Cesta za pokladom bola plná zábavy a príjemnej kolektívnej atmosféry, ktorá ich priviedli až k samotnému „pokladu“, ktorým boli odmeny pre každého účastníka tábora v podobe sladkej odmeny, drobnosti pre potešenie a diplomu. Na záver animátorky deťom namaľovali tvár podľa ich želania.

Spoločne sme prežili pekný táborový týždeň. Deti odchádzali domov spokojné, plné zážitkov a nových priateľstiev. Ďakujeme všetkým, ktorí „toto dielo“ pomohli uskutočniť – rodičom za dôveru, animátorom za nápaditosť (Klárka, Terezka, Anetka, Paulínka) pracovníčkam Kysuckej knižnice, Šimašekovi z DHZ a samotnému umelcovi p. Šeríkovi.

 

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Mgr. Ondruška Martin vedúci CVČ

Galéria k článku