Divadelná prvá adventná nedeľa

V nedeľu 27.11.2022 o 16:00 hod. sa v priestoroch sály Kultúrneho domu v Krásne nad Kysucou odohralo divadelné predstavenie s názvom "...a furt sa pije" vpodaní divadelného súboru Staškovan. Tento originálny názov prekvapivo prilákal množstvo divákov, ktorí zaplnili takmer všetky sedadlá.

Do dediny prišiel protialkoholný agitátor (aligátor), ktorý od všetkých pijúcich vyžadoval, aby prestali piť a stali sa obstinentami. Originálne hlášky, výborné herecké výkony, skvelo pripravená scéna nás všetkým preniesla o 100 rokov späť. Vo výbornej nálade sa pokračovalo ďalej, pretože na námestí pred Kultúrnym domom boli pripravené stánky s voňavým punčom a občerstvením. Ak ste v nedeľu nestihli prísť, nemusíte mať hlavu v smútku, pretože tieto stánky budú k dispozícií každý víkend.

Z celkovej atmosféry bolo cítiť, že nám pomaličky nastáva vianočný čas, obdobie pokoja, rozjímania, dobročinnosti, a teda prichádzajúceho adventu. Samotné slovo advent pochádza z latinského slova "Adventus", čo v preklade znamená príchod a odkazuje na príchod Spasiteľa. Ľudia sa pripravujú na slávnosť Narodenia Pána - Vianoce, tak si veriaci pripomínajú príchod Krista na Zem. Zároveň je advent časom očakávania druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V oboch prípadoch symbolizuje radosť a očakávanie.

Presne o 17:30 sa konalo tradičné rozsvietenie adventného venca. Prvú sviecu zasvietil primátor mesta Ing. Jozef Grapa spoločne s dekanom farnosti Marianom Vojtekom. V sprievode spoločnej modlitby prítomných veriacich a pánom dekanom bol adventný veniec požehnaný.

 

Galéria k článku