Detské centrum naberá reálne kontúry

Pre naše mesto sú dôležití všetci občania, všetky vekové kategórie a zvlášť vytváranie podmienok pre život tých najmenších má výnimočný status.

Vedenie mesta hľadá nové netradičné možnosti, ktoré by rodičom a deťom umožnili využiť voľný čas, chvíle odpočinku a zábavy. Preto na začiatku nového roka začíname s prvou väčšou investičnou činnosťou, s prestavbou priestorov bývalej Sporiteľne a Informačného centra na Komunitné sociálne zariadenie pre oddych matiek s deťmi. Tento projekt využije i blízkosť Mestskej knižnice, s ktorou bude toto centrum bezbariérovo prepojené. V praxi to znamená, že súčasne môže byť využívaný jeden i druhý priestor pre návštevníkov knižnice aj detského centra.

„Táto myšlienka vznikla práve pred rokmi v tomto období, keď som videl opustené detské ihriská a v sychravom období rodičia s deťmi nemali priestor, kde by sa mohli spolu stretávať, socializovať sa. V knižnici bol len minimálny priestor na zaujatie tých najmenších. Preto sme hľadali prostriedky mimo mestského rozpočtu a podarilo sa nám podať projekt, v ktorom sme boli úspešní. Finančné prostriedky sme získali z fondov Európskej únie, s ktorými disponuje Miestna akčná skupina Bystrická dolina. V súčasnosti začíname s prestavbou komunitného centra a budeme pokračovať i s rekonštrukciou priestorov Mestskej knižnice za účelom skvalitnenia služieb. Dúfame v synergický efekt, v knižnici prechádzame na elektronizáciu knižničného fondu, čitatelia si budú môcť dopredu zarezervovať knihy prostredníctvom online výpožičiek a knižný fond budeme podľa záujmu čitateľov dopĺňať požadovanými, novými titulmi“, povedal primátor mesta Jozef Grapa.

Kým mamičky budú čítať poéziu alebo prózu, deti si nájdu záľubu v rozprávkach, v detskej beletrii, či obrázkových knižkách. Útulné a príjemné prostredie umocní občerstvenie chutnou kávou, alebo horúcim čajom. Ponúknuť túto službu nám umožní už spomínaná rekonštrukcia, na miesto bude privedená pitná voda i odpad, ktoré tu doteraz absentovali. V Komunitnom centre nebude chýbať ani detský kútik v modernom prevedení, resp. hracia zostava pre deti.

Galéria k článku