Zelené dotácie domácnostiam sú späť

Slovenská inovačná a energetická agentúra oznamuje, že zásobníky projektu Zelená domácnostiam II boli otvorené a domácnosti môžu naďalej podávať žiadosti o poukážky na inštaláciu slnečných kolektorov, kotlov na biomasu a fotovoltických panelov. K dispozícií sú voľné ešte 3 mil. eur.

Viac o získaní podpory sa dočítate tu:

https://www.siea.sk/podpora-z-projektu-zelena-domacnostiam-ii-je-otvorena/