Zber objemného odpadu

Mesto Krásno nad Kysucou informuje obyvateľov, že v termíne od 14. – 16. apríla 2021 bude prebiehať na území mesta jarný zber objemného odpadu. Objemný odpad budú pracovníci Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. zbierať postupne podľa vopred určeného harmonogramu.

Objemný odpad môžu obyvatelia vykladať pred svoje príbytky v predvečer zberu v danej lokalite, najneskôr ráno v deň zberu do 6.30 h.

Obyvateľov upozorňujeme, že zber objemného odpadu je služba určená na odvoz jednej až dvoch objemných vecí z domácnosti, aby tak občan kvôli jednému kusu nemusel riešiť prepravu do zberného dvora. Radi by sme zdôraznili, že nejde o službu, ktorá má zabezpečovať zber odpadov z vypratávania celej domácnosti alebo zo stavebných rekonštrukcií.

Pokiaľ má občan viac kusov objemného odpadu, môže ho počas celého roka bezplatne odovzdať na zbernom dvore, Kysucká 2, 023 02 Krásno nad Kysucou. Objemný odpad musí byť rozobratý na menšie časti.

Čo patrí do objemného odpadu?

  • nábytok rozobratý na menšie časti, sedačky, postele, koberce, matrace, prepravky, staré lavičky, dvere, okná, sanita a pod.

Čo nepatrí do objemného odpadu?

  • stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, objemné odpady dovezené z iných území ako z územia nášho mesta

Termíny jarného zberu objemného odpadu v jednotlivých lokalitách:

  • Lokalita 1: streda 14. apríla 2021 - časť Blažkov a Zákysučie
  • Lokalita 2: štvrtok 15. apríla 2021 - časť Krásno
  • Lokalita 3: piatok 16. apríla 2021 - časť Kalinov

Zároveň upozorňujeme, že je zakázané vykladať odpad na verejné priestranstvá a mimo vyhradených nádob mimo tohto určeného dátumu a času. Porušenie zákazu bude posudzované ako zakladanie nelegálnej skládky a porušovanie príslušného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krásno nad Kysucou.