Uvítanie detí do života za rok 2020

V stredu 21. júla 2021 sme privítali v kultúrnom dome nových občanov mesta Krásno nad Kysucou za rok 2020. V uplynulom roku sa narodilo 41 detí, v pomere 23 chlapcov a 18 dievčat.

Mesto na deti nezabudlo ani s odstupom času. Využilo pokojnejšiu situáciu a doháňame zameškané, samozrejme, za dodržania všetkých aktuálne platných hygienických nariadení.

Na úvod milého stretnutia akým Uvítanie detí do života je, zaspievali deťúrence z materskej školy.

„Pandemická situácia na dlhé mesiace poznačila mnohé kultúrne akcie, ktoré sme organizovali. Bolo mi ľúto, že sme vynechali celú generáciu detí a rodičov, ktorým by chýbala takáto pamiatka. Veď z akcie pravidelne robíme televízny záznam, deťom a rodičom dávame darček, takú malú pozornosť. Je to zároveň aj znak, že mesto chce podporovať mladé rodiny,“ vysvetlil primátor Jozef Grapa.

Na záver stretnutia poprial primátor mesta všetkým deťom veľa zdravia a rodičom veľkú dávku trpezlivosti pri ich výchove. „Verím, že budete mať krásne bezstarostné detstvo a v budúcnosti sa možno postaráte aj o rozvoj nášho mestečka“, dodal primátor.

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“ - (Johann Wolfgang Goethe)


Zároveň Vás informujeme, že videozáznam si môžete stiahnuť pod týmto odkazom: http://moja.uschovna.zoznam.sk/link/734133ff-31ce-4508-a756-3b9ba02254e6 USB kľúč už nebude k dispozícii.

Galéria k článku