Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

V pondelok 15.2.2021 sa začalo elektronické sčítavanie obyvateľov, ktoré potrvá do 31.3.2021. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú. Formulár štandardne obsahuje 14 otázok, pri deťoch či dôchodcoch sa ich počet môže líšiť.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naše mesto ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút.

Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk.

V prípade otázok zavolajte na Mestský úrad na číslo 0908 927 525 či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Sčítanie je povinné. Zúčastniť sa ho tak musí každý obyvateľ Slovenska.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Inštruktážne video: