Regulácia brehu potoka

Tento týždeň prebieha úprava koryta miestneho potoka Kalinov. Mesto zabezpečilo opravu poškodeného potoka po povodniach, ktoré narušili štruktúru brehového systému. Z tohoto dôvodu sme boli nútení opraviť túto časť, aby nedošlo k poškodeniu prístupovej komunikácie v mestskej časti Kalinov.

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa po rokovaní so Slovenským vodohospodárskym podnikom zabezpečili mechanizmy a materiál na spevnenie okolitého brehu potoka. Mesto Krásno nad Kysucou plánuje intenzívne komunikovať s majiteľmi vodných tokoch o regulácii mestských potokoch, ktorá pravidelne po výdatných dažďoch znepríjemňuje situáciu v mestských častiach Vlčov, Kalinov, Blažkov.

Galéria k článku