Požehnanie motorových vozidiel s relikviou sv. Krištofa

Svätý Krištof bol katolícky a pravoslávny svätec. Je patrónom cestovateľov, pútnikov, v modernej dobe prenesene automobilistov.

Cirkev aj počas pandémie sa snaží priblížiť k veriacim so svojimi sviatosťami. Vysielali sa dokonca i online sväté omše prostredníctvom internetu, aby sa kresťania mohli spojiť aspoň virtuálnou cestou.

Túto sobotu 24. júla 2021 po prvýkrát farský úrad v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou zorganizovali požehnanie motorových vozidiel, ktoré je u nás novým obradom pre motoristov.

„Dopravné prostriedky sa požehnávajú, aby nás sprevádzalo Božie požehnanie a ochrana na cestách. Požehnať sa môžu všetky ročníky áut, nielen nové, ale aj staré či neumyté. Som milo prekvapený, aký veľký záujem je o toto požehnanie a prišlo skoro sto áut, ktoré čakali na slávnostný okamih“, povedal primátor Jozef Grapa.

„Tešíme sa, že sa podarilo v hojnom počte požehnať autá, požehnanie sme dávali spoločne ale aj každému individuálne“, uviedol dekan farnosti Marián Vojtek.

Požehnanie je zároveň prosbou k sv. Krištofovi aby orodoval za nás na cestách, v dopravných prostriedkoch, či už cestou do práce alebo k rodine. Veríme, že vyslyší naše prosby a budeme sa môcť vrátiť späť k svojim blízkym.

Foto: Ľubica Podoláková

Galéria k článku