Potvrdenie o žití je opäť akceptované aj bez overenia podpisu

Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii Česká správa sociálneho zabezpečenia /ČSSZ/ stále akceptuje Potvrdenie o žití, ktoré nemá všetky predpísané náležitosti, to znamená, že i bez overeného podpisu dôchodcu.

Je ale potrebné, aby dôchodca uviedol na vyplnenom Potvrdení o žití dôvod súvisiaci s pandémiou, pre ktorý nemôže overiť podpis. Dôvody môžu byť napr. karanténa, zdravotný stav, alebo obmedzenie pohybu seniorov na úradných inštitúciách.

Potvrdenie môže byť ČSSZ poslané poštou, alebo naskenované e-mailom na adresu posta@cssz.cz bez uznaného elektronického podpisu.