Pokračovanie v čipovaní zberných nádob

Mesto Krásno nad Kysucou postupne pokračuje v čipovaní zberných nádob na zmesový komunálny odpad na týchto uliciach:

 • SNP
  9. mája
  Lesnícka
  Mládežnícka
  Struhy
  Revolučná
  MUDr. Hálka
  Námestie mieru
  Lazná
  Hôrky
  Jána Palárika
  Štefana Kováča
  kpt. Karola Pagáča

Pripomíname preto občanom, aby vyložili pred svoje domy zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Po ich očipovaní a podpísaní Odovzdávacieho a preberacieho protokolu s povereným pracovníkom mesta môžete nádoby opäť stiahnuť. Čipovanie bude prebiehať aj v poobedňajších hodinách či počas víkendu.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.

Mesto hľadá stále brigádnikov na výpomoc pri čipovaní zberných nádob. Viac informácií nájdete tu: Mesto hľadá čipérov