Poďte triediť jedlé oleje s nami

V týchto dňoch boli na verejných priestranstvách nášho mesta rozmiestnené špeciálne nádoby určené na zber jedlého oleja. Ide o jedenásť kontajnerov o objeme 240 l, do ktorých budú mať občania možnosť vhadzovať použitý precedený kuchynský olej preliaty do suchých a čistých PET fliaš. Fľaša musí byť nepoškodená a správne uzatvorená.

Triediť môžete všetky druhy potravinárskych olejov (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, palmový, kokosový a ďalšie), tuky (maslo, margarín alebo napríklad masť) a tiež všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov, smaženia, fritovania, fondue, zo zeleniny , mäsa, rýb, syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na grilovanie. Nepatria sem motorové, mazacie ani iné technické oleje.

Zároveň upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nevkladali iný druh odpadu a olej nevylievali priamo do kontajnera!  Použitý kuchynský olej bude použitý na recykláciu a ďalšie využitie. Občania budú môcť vyhodiť olej kedykoľvek po naplnení fľaše a nebudú ho musieť hromadiť a čakať na presne stanovený termín zberu. Doterajší spôsob zberu ako protihodnotu za toaletný papier zároveň ostáva zatiaľ ponechaný.

Kontajnery na jedlý olej sú umiestnené na týchto stojiskách:

 • 1. mája 1163 (Učiteľská bytovka)
 • 1. mája 95/13 (Potraviny Sama)
 • 1. mája 1433 (Za Tescom)
 • Struhy 1301 (Pri detskom ihrisku)
 • Struhy 1378 (Zelená bytovka)
 • Struhy 1617
 • Základná škola Kalinov
 • Parkovisko pri kostole
 • Zákysučie pri COOP Jednota
 • Zákysučie pri nových bytovkách
 • Blažkov (Hostinec u Blažky)

V tomto období sa Vám zároveň do rúk dostávajú letáky so zásadami správneho triedenia oleja a postupne budete informovaní a vzdelávaní o možnostiach ako a prečo je dôležité efektívne triediť jedlé oleje.

Použitý kuchynský olej je vysoko znečisťujúcim odpadom predovšetkým pre kvalitu povrchových a podzemných vôd. Olej, ktorý spotrebiteľ vyleje do kanalizácie spôsobuje usadeniny, upchávanie a je zdrojom potravy pre hlodavce. Z dlhodobého hľadiska spôsobuje zhoršenie akosti vôd. 1 liter oleja môže znečistiť až 1 milión litrov vody. V pôde znižuje schopnosť rastlín prijímať živiny. Recykláciou rastlinných olejov občania prispejú k lepšiemu životnému prostrediu a ochrane majetku kanalizačnej sústavy mesta.

Mapa rozmiestnenia kontajnerov na oleje v našom meste:

Rozmiestnenie zberných nádob si môžete pozrieť aj na stránke https://www.triedimolej.sk/ kde po kliknutí na „MAPA“ nájdete všetky stojiská olejových kontajnerov.

Triedením jedlých olejov a tukov pomáhate šetriť našu planétu, redukujete produkciu CO2, a zlepšujete vytriedenosť komunálnych odpadov v našom meste.

Ďakujeme, že dávate šancu oleju byť znova užitočným.

Prílohy na stiahnutie

Galéria k článku