Nový chodník pre chodcov

Mesto Krásno nad Kysucou postupne buduje chodníky, aby zvýšilo bezpečnosť chodcov. Najmä v zimných mesiacoch, keď sú krátke dni a dlhé noci sú chodci v ohrození, lebo sa pohybujú po krajniciach komunikácie.

Po zložitom vysporiadaní pozemkov, ktoré boli pod trasou budovaného chodníka, mesto začalo s výstavbou chodníka, ktorý vedie od kostola sv. Ondreja apoštola popri komunikácii na Žilinskej ulici.

Zamestnanci Mestského podniku položili dažďovú kanalizáciu, jednotlivé čistiace šachty i odvodňovací kanál. V súčasnosti sa už vykonávajú povrchové úpravy a v najbližších dňoch sa začne s ukladaním zámkovej dlažby.

„Spomínaný chodník budujeme ako bezbariérový s vodiacimi prvkami pre nevidiacich. Dúfam, že najmä v jesennom a v zimnom období prevádzkovanie chodníka prispeje v značnej miere k bezpečnému presunu obyvateľov z tejto mestskej lokality do inej “, uzatvára primátor mesta Jozef Grapa.

Galéria k článku