Mimoriadny odpočet vody

SEVAK, a. s. oznamuje svojim odberateľom, že od 23.09. 2021 do 10.10. 2021 bude vykonávaný mimoriadny odpočet vody. Spoločnosť žiada preto svojich odberateľov, aby sprístupnili prístup k meradlu /šachta, pivnica/. Začína sa v mestskej časti Blažkov, Kalinov a postupne v ďalších mestských častiach. SEVAK, a. s. ďakuje za spoluprácu.