Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,
prajem Vám a Vašim blízkym, napriek zložitej situácii, krásne Veľkonočné sviatky.

Nech Vám prichádzajúca jar a slnečné lúče, ktoré nám práve v týchto dňoch ukazujú svoju silu, prinášajú radosť, energiu a optimizmus nielen v tieto sviatočné dni, ale počas celého roka.

Prežite Veľkonočné sviatky v zdraví, užite si veľa oddychu, pokoja a slnečných dní.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta Krásno nad Kysucou

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky