Mestský úrad v Krásne nad Kysucou od pondelka otvorený pre verejnosť

Z dôvodu ukončenia nariadenej karantény zamestnancov Mestského úradu, ako aj v súvislosti s prechodom Slovenska do 3. stupňa varovania a následného uvoľňovania protiepidemiologických opatrení, bude Mestský úrad v Krásne nad Kysucou od pondelka 19.4.2021 opäť otvorený.

Pracoviská Mestského úradu sú pre Vás dostupné v pracovných dňoch v skrátených úradných hodinách a to nasledovne:

  • Pondelok, Štvrtok, Piatok: 7:00 - 13:00 hod.,
  • Streda: 7:00 do 15:00,
  • Utorok: nestránkový deň
  • Obedná prestávka od 11:30 do 12:00 hod.

Žiadame občanov, aby osobnú návštevu na Mestskom úrade využívali uvážlivo, a len v nevyhnutných prípadoch. V prvom rade odporúčame využívať telefonickú a elektronickú komunikáciu. Telefonické a e-mailové kontakty nájdete tu: Kontakty.

Vstup do budovy Mestského úradu je umožnený len osobám s respirátorom, ktoré sa preukážu potvrdením o absolvovaní testu na COVID-19 s negatívnym výsledkom, nie starším ako 7 dní. Povoľuje sa prítomnosť max. 1 osoby na jednotlivých  oddeleniach, počet prítomných osôb vo vestibule budovy max. 2.

Vopred vám ďakujeme za rešpektovanie a porozumenie týmto nariadeným opatreniam, lebo Vaše zdravie je na prvom mieste!

Zmeny v opatreniach od 19.4.2021:
Uvoľnené opatrenia od 19.4.2021

Bližšie informácie: www.health.gov.sk