Mesto pokračuje v čipovaní zberných nádob

Mesto Krásno nad Kysucou postupne pokračuje v čipovaní zberných nádob na zmesový komunálny odpad na týchto uliciach:

Blažkov:

 • Blažkov
 • Drozdov

Krásno nad Kysucou:

 • Žilinská
 • Bajcarova
 • Kysucká cesta

Kalinov:

 • Kalinovská
 • Družstevná
 • Záhradná
 • U Bohovičov
 • U Škerenčákov
 • Radovka I
 • Radovka II

Zákysučie:

 • Staničná
 • Leonarda Sojčáka

Pripomíname preto občanom, aby vyložili pred svoje domy zberné nádoby na zmesový komunálny odpad. Po ich očipovaní a podpísaní Odovzdávacieho a preberacieho protokolu s povereným pracovníkom mesta môžete nádoby opäť stiahnuť. Čipovanie bude prebiehať aj v poobedňajších hodinách či počas víkendu.

Čipovať budeme iba nepoškodené plastové nádoby. V prípade, že bude nádoba poškodená alebo plechová, je potrebné si pred čipovaním zaobstarať si novú nádobu.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.