Mesto Krásno nad Kysucou opäť nezabudlo na zvýšenú bezpečnosť

Naše mesto i naďalej napreduje v rozvoji a realizuje investičné akcie väčšieho, či menšieho rozsahu, a preto je potrebné mestský majetok aj chrániť, lebo nie všetci si uvedomujú, že slúži všetkým občanom mesta, ako aj návštevníkom.

V rámci projektu „Prevencia kriminality a výtržníctva v meste Krásno nad Kysucou prostredníctvom rozšírenia kamerového systému“, sa koncom roka 2020 Mestu Krásno nad Kysucou opäť podarilo rozšíriť kamerový systém na ochranu majetku, bezpečnosti občanov a ich zdravia.

Kamerový systém je priamo napojený na Mestskú políciu a bolo nainštalovaných ďalších 9 kamier. Momentálne je v meste k dispozícii 39 kamier, a teda sú pokryté časti mesta, kde veľakrát dochádzalo k ničeniu majetku, či vzniku nebezpečenstva v dôsledku odcudzenia majetku, ohrozenia zdravia na miestnych komunikáciách a vzniku ďalších nepríjemných situácii.

Kamerový systém vo všeobecnosti v našom meste monitoruje námestia, ulice, pešiu zónu, školské areály, zdravotné stredisko, mestskú tržnicu, športoviská a k nim priľahlé okolie. Po nainštalovaní kamerového systému sa uľahčila práca Mestskej polície, ktorá v spolupráci s Obvodným oddelením PZ Krásno nad Kysucou rýchlym pátraním našla zodpovedné osoby za priestupky. Zvýšenou bezpečnosťou každoročne klesá trestná činnosť.

Celková suma projektu predstavuje 10 008,00 Eur. Získaná dotácia zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predstavuje sumu 5 000,00 Eur. Mesto sa podieľalo na spolufinancovaní projektu vo výške 5 008,00 Eur.

V súčasnosti je mesto Krásno nad Kysucou jedným z najlepšie monitorovaných miest, na čo sme právom hrdí.

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky