Kampaňový zber objemného odpadu a elektroodpadu

Mesto Krásno nad Kysucou informuje obyvateľov, že v termíne od 22. – 24. novembra 2021 bude prebiehať na území mesta jesenný zber objemného odpadu a elektroodpadu. Odpad budú pracovníci Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. zbierať postupne podľa vopred určeného harmonogramu:

  • Lokalita 1:     22. novembra – časť Blažkov a Zákysučie
  • Lokalita 2:     23. novembra – časť Krásno
  • Lokalita 3:     24. novembra – časť Kalinov

V jednotlivých osadách sa zber neuskutoční.

Odpad môžu obyvatelia vykladať pred svoje príbytky v predvečer zberu v danej lokalite, najneskôr ráno v deň zberu do 6.00 h.

Chceli by sme Vás zároveň upozorniť, že zber objemného odpadu je služba určená na odvoz 1 – 2 ks objemných vecí z domácnosti.  Nejde o službu, ktorá má zabezpečovať zber odpadov z vypratávania celej domácnosti alebo zo stavebných rekonštrukcií. Objemný odpad musí byť rozobratý na menšie časti do veľkosti 1 m.

Medzi objemný odpad patrí: nábytok rozobratý na menšie časti, sedačky, postele, koberce, matrace, prepravky, staré lavičky, dvere, okná, sanita a pod.
Medzi objemný odpad nepatrí: stavebný odpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, objemné odpady dovezené z iných území ako z územia nášho mesta

Medzi elektroodpad patrí: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
Medzi elektroodpad nepatrí: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

Zároveň upozorňujeme, že je zakázané vykladať odpad na verejné priestranstvá a mimo vyhradených nádob mimo tohto určeného dátumu a času. Porušenie zákazu bude posudzované ako zakladanie nelegálnej skládky a porušovanie príslušného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krásno nad Kysucou.