Cyklopotulky Krásnom

Mesto Krásno nad Kysucou je zaujímavé nie len pre investorov, ale najmä pre turistov z blízkeho okolia, v rámci celého Slovenska ale aj prihraničia. O čom svedčí veľký nápor turistov, cyklistov a v neposlednom rade záujem televízií, ktoré tu v poslednom období nakrúcali televízne relácie.

Relácia Cyklopotulky zo sedla bicykla Jána Žgravčáka, bola odvysielaná uplynulú sobotu 17. júla 2021. Ak ste si reportáž nestihli pozrieť v premiére na RTVS, môžete si záznam pozrieť v archíve televízie: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15640. „Pri rozhovore s redaktormi vyplynulo, že o naše mesto a Kysuce majú diváci veľký záujem, preto sa tu produkcia relácie Cyklopotulky opäť vrátila, aby pripomenula divákom naše cyklotrasy, Kysucké múzeum, ktoré disponuje zaujímavými výstavami a v neposlednom rade odkryla i ďalšie skryté zaujímavosti nášho kraja“, uviedol primátor Jozef Grapa.

V krátkom čase odvysiela reportáž o Krásne nad Kysucou aj druhá spravodajská televízia TA3, ktorá sa natáčala uplynulý týždeň. Predmetom záujmu relácie bola tentokrát krásňanská rozhľadňa spojená s krížovou cestou. Kto si ju poctivo vyšliape, bude mať možno aj odpustky. Dielo je unikátne svojou architektúrou a spojením rozhľadne s krížovou cestou. Relácia Nepoznané Slovensko bude odvysielaná v najbližšej dobe.

Tieto dve reportáže sú výsledkom skvelých investícií a veľkej snahy, že z neznámeho mesta Kysúc sa stáva práve naše mesto známe v širokom okolí krásneho Slovenska.