Život sa pomaly vracia do starých koľají

Tak, ako sa Slovensko pomaly zotavuje po epidémii Covid 19, ktorý nám značne sťažoval a ovplyvnil kvalitu života, tak i v meste sa postupne dostávajú jednotlivé ulice do pôvodného stavu po dobudovaní kanalizácie.

Občania týchto ulíc mali zhoršené životné podmienky počas výstavby kanalizácie. V súčasnosti už viacerí dokončili prípojky na kanalizáciu, ale i dobudovanie prípojok plynu, či iných médii. Efektívne tak využili čas, keď boli doma a my môžeme ďalej  pokračovať v asfaltovaní miestnych komunikácii.

V týchto dňoch sa vykonali asfaltové úpravy v mestskej časti Kalinov - na troch uliciach - Družstevná, Radovka 1 a Záhradnícka.

Dodávateľská firma skompletizovala povrchovú úpravu vozoviek a prispôsobila ich súčasnej situácii. Podľa slov obyvateľov Kalinova, takú cestu nemali odvtedy, ako sa tam nasťahovali a to bolo pred 30 či 40 rokmi.

„Je našou povinnosťou ľuďom spríjemniť bývanie. Ako som sľúbil, budeme postupne pokračovať ďalej. Niektoré ulice sa ešte nedajú upravovať vzhľadom k tomu, že nás o to požiadali samotní občania. Kým prevedieme asfaltáciu ciest, ľudia plánujú ešte zaviesť prípojky na elektriku, vodu, plyn. Ďalšie ulice nemajú urobené ostré prepojenie, vodovodné či kanalizačné potrubia. V jednotlivých vetvách nie sú urobené technologické preplachy, tlakové skúšky a ďalšie veci, ktoré sa musia urobiť pred začatím asfaltovania. Dúfam, že budeme aj napriek ťažkej situácii schopní dať čo najviac ulíc do nového šatu. Čo nebude možné urobiť tento rok z technologických dôvodov, dokončíme budúci rok“, povedal primátor mesta Jozef Grapa.

Galéria k článku