Zápis žiakov do 1. ročníka

Oznamujeme rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v Základnej škole, Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou:

  • 6. 4. 2020 (pondelok)  od 13.00 hod. do 16.30 hod.
  • 7. 4. 2020 (utorok)  od 13.00 hod. do 15.30 hod.

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a príspevok 15 €.

Aj v prípade, že rodič žiada pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky, musí s ním prísť na zápis. Bude im poskytnutá odborná konzultácia pracovníčkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP). V prípade, že dieťa už má odporučenie o odklade školskej dochádzky pre šk. rok 2020/2021 z CPPPaP, prinesie ho rodič na zápis (bez dieťaťa) spolu s odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast.

Vážení rodičia, ponúkame Vám na stránke našej školy: www.zsknk.edupage.org možnosť elektronicky vyplniť prihlášku do 1. ročníka. Vyplnenú prihlášku nemusíte tlačiť (vytlačí ju škola a Vy ju podpíšete priamo na zápise). Ak ste ju vyplnili, odoslali správne a do prihlášky zadali emailovú adresu, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail.