Vo veku 100 rokov nás navždy opustil Mons. Ľudovít Baláži

Práve sme prijali veľmi smutnú správu.. Dnes t.j. 2. marca 2020 vo veku 100 rokov odišiel na večnosť Mons. Ľudovít Baláži. Veríme, že sa už teší z večného života a spolu s anjelmi oslavuje Boha, ktorého tak veľmi miloval a zasvätil mu celý svoj život. Prosíme Vás o tichú spomienku a modlitbu za nášho zosnulého duchovného otca.

Posledná rozlúčka sa bude konať v sobotu 7. marca 2020 o 14:00 hod. v obci Cabaj - Čápor. V prípade ak máte záujem zúčastniť sa pohrebu, nahláste svoju účasť na sekretariáte primátora (Tel.: 041 / 4385 200), z mesta pôjde autobus.

Mons. Ľudovít Baláži sa narodil v sedliackej rodine ako trináste dieťa, študoval na gymnáziu v Nitre a neskôr vo Veľkom seminári sv. Ladislava v Nitre, kde bol 29. júna 1946 ordinovaný za kňaza. Primičnú omšu slávil 5. júla 1946. Do roku 1948 pôsobil ako kaplán vo Valaskej Belej, odtiaľ bol preložený do Diviny. Počas rokov 1948 - 1950 zároveň vypomáhal vo farnostiach Brodno, Sládečkovce a Selec. V rokoch 1950-1952 bol väznený za vieru v Leopoldove a Bratislave.

V rokoch 1952-1957 bol kaplánom v Papradne, v Považskej Bystrici a v Rajci, kde sa v roku 1957 stal aj správcom farnosti. Ešte v tom istom roku však bol preložený do Farnosti Krásno nad Kysucou, kde pôsobil až do roku 1990, kde pod jeho vedením bola postavená fara a vo filiálke Zborov nad Bystricou nový kostol, ktorí miestni nazývajú Kysuckou sixtínskou kaplnkou. V rokoch 1973 - 1990 bol zároveň dištriktuálnym dekanom Dekanátu Kysucké Nové Mesto. V roku 1980 bol pápežom Jánom Pavlom II. menovaný kaplánom Jeho Svätosti s titulom monsignor. V obci Ivanka pri Nitre bol správcom farnosti od roku 1990 až do roku 2005. Vo svojich aktivitách neochaboval a podujal sa na nové stavebné práce pri výstavbe fary v Ivanke. Za celoživotné dielo mu bolo 15. septembra 2003 udelené čestné občianstvo obce Zborov nad Bystricou. Od roku 2005 žil na odpočinku v rodnom Cabaj-Čápore.

 

Mons. Ľudovít Baláži